Tích cực quảng bá du lịch Lai Châu bên lề sự kiện Hội chợ Sâm Lai Châu

Cập nhật: 13/11/2022
Nhằm tích cực góp phần quảng bá, giới thiệu điểm đến Du lịch Lai Châu tới đông đảo bạn bè du khách trong và ngoài nước, bên lề của Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022

BTC đã mời Hoa hậu Emily Hồng Nhung - Đại sứ Sâm Lai Châu năm 2022-2023; Á hậu Thủy Tiên - Đại sứ Du lịch Lai Châu năm 2022-2023 và Á hậu Thúy Vân tham quan trải nghiệm một số điểm đến hấp dẫn của du lịch Lai Châu. Dưới đây là một số hình ảnh trải nghiệm của các Hoa hậu và Á hậu.

Hoa hậu Emily Hồng Nhung - Đại sứ Sâm Lai Châu năm 2022-2023 trải nghiệm Cầu kính Rồng mây

Hoa hậu Emily Hồng Nhung - Đại sứ Sâm Lai Châu năm 2022-2023 trải nghiệm, tham quan tại Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1, huyện Tam Đường

Hoa hậu Emily Hồng Nhung - Đại sứ Sâm Lai Châu năm 2022 -2023; Á hậu Thủy Tiên - Đại sứ Du lịch Lai Châu năm 2022- 2023 cùng Á hậu Thúy Vân tham quan, trải nghiệm Bản du lịch cộng đồng Bản Thẳm, huyện Tam Đường.

Á hậu Thúy Vân tham quan trải nghiệm bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải và Thác Tác tình

Quốc Thái

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch