Dinh thự Đèo Văn Long

Cập nhật: 17/06/2010
Khu phế tích Dinh thự Đèo Văn Long

Dinh thự Đèo Văn Long được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1980. Từ năm 2006, một năm sau khi phát lệnh khởi công thủy điện Sơn La, dự án bảo tồn di sản văn hóa vùng lòng hồ giai đoạn 2006 - 2010 được thiết lập, dinh Đèo Văn Long cũng nằm trong phương án phục dựng.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi thời hạn “ngập nước” chỉ còn hơn một năm (thủy điện Sơn La sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2010), di tích này vẫn trong tình trạng ngổn ngang, chưa được trùng tu,tôn tạo.

Đây là một số hình ảnh về dinh thự vua Thái Đèo Văn Long hôm nay: