TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
4 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Thiết kế mẫu, sản xuất các mặt hàng lưu niệm làm quà tặng cho khách du lịch” tỉnh Lai Châu năm 2017
5 Quyết định công nhận điểm du lịch Nà Khương
6 Chương trình hoạt động du lịch năm 2017
7 Quyết định 15 ngày 9.6.2015 Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh(0)
8 Văn bản địa phương
9 Văn bản Trung ương