Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu      

Trung tâm mua sắm Chinh Hợp Lai Châu

Cập nhật: 28/05/2020

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 207 - Đường Vừ A Dính - Thành phố Lai Châu

- Điện thoại: 0982 776 992

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm