NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      

TOUR DU LỊCH 1 NGÀY

Cập nhật: 11/08/2020
TOUR 1: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN SÌ THÂU CHẢI/ BAY DÙ LƯỢN - CẦU KÍNH RỒNG MÂY - KHU DU LỊCH ĐỈNH ĐÈO HOÀNG LIÊN.

TOUR 2:THÀNH PHỐ LAI CHÂU - ĐỘNG PU SAM CAP - BẢN SIN SUỐI HỒ.

TOUR 3: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN THẲM - BẢN PHIÊNG TIÊN - CẦU KÍNH RỒNG MÂY.

TOUR 4: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN VÀNG PHEO - BẢN SIN SUỐI HỒ.

TOUR 5: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - CHỢ PHIÊN SAN THÀNG (HỌP CHỢ SÁNG THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT) - BẢN LAO CHẢI.

Tổng hợp: Văn Thanh

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm